Tworzenie Stron i Podstron w Notion

Moduł 3: Strony i edytowanie tekstu

🔥Z tej sekcji dowiesz się:

Data wpisu:

Czas czytania:

3 minuty

Autor wpisu:

Rozwiń Spis Treści

Jak tworzyć strony i podstrony w Notion

Notion umożliwia tworzenie nielimitowanej liczby stron, nawet w darmowej wersji aplikacji. Strony w Notion to nie tylko miejsce na zwykłe notatki, ale także na Bazy Banych i Bloki o różnorodnych funkcjach. Zarządzanie nimi jest intuicyjne dzięki Panelowi Bocznemu.

📸 Utworzenie nowej strony:

Warto, aby tytuł każdej strony był tak napisany, aby były one później łatwo odnajdywalne.

📸 Aby dodać stronę do określonego Teamspace’u, w Panelu Bocznym najedź myszką na jego nazwę, pojawi się + , w który należy kliknąć, a następnie wybrać Blank page.

Ekran z Notion pokazujący jak dodać nową stronę do Teamspace.
Jak dodać stronę do Teamspace.

Zagnieżdżanie stron i ich upublicznianie

Notion umożliwia zagnieżdżanie stron, tworząc hierarchię podobną do drzewa genealogicznego.

📸 Spróbujmy zagnieździć do 4 poziomu. Możemy wykorzystać + przy stronie rodzicu, lub komendę slash /page + Enter.

Proces tworzenia nowej podstrony w Notion.
Dodawanie nowej podstrony do istniejącej strony.

📸 Zgnieżdżenia możemy tworzyć teoretycznie w nieskończoność. Każda nowo utworzona podstrona może zawierać kolejne.

Kolekcja zagnieżdżonych stron w Notion.
Zbiór zagnieżdżonych stron.

Każda kolejna strona to nowe pokolenie, rozszerzając rodzinne gałęzie może ona być „potomkiem” strony wyżej w hierarchii.

📸 Pamiętaj o tym, że na każdym poziomie możemy dodawać dodatkowe strony.

Ekran pokazujący zagnieżdżenie podstron w Notion.
Przykład zagnieżdżenia wewnątrz podstrony A w Notion.

Notion stosuje zasadę dziedziczenia uprawnień, co oznacza, że podstrony dziedziczą uprawnienia od swojej strony nadrzędnej. Jest to użyteczne w utrzymaniu porządku w uprawnieniach, szczególnie w dużych projektach z wieloma poziomami zagnieżdżenia.

📸 Na przykład, jeśli strona nadrzędna jest dostępna dla całego zespołu, wszystkie jej podstrony również będą dostępne dla tego zespołu, chyba że zdecydujesz inaczej odbierając uprawnienia.

Ekran pokazujący opcję udostępniania strony w Notion.
Wszystkie udostępnione strony, po udostępnieniu strony „rodzica”

Podsumowanie

PORADNIK NOTION #3.1: Tworzenie Stron i Podstron
Abstrakcyjna kompozycja z 3D kopertami email wyrzuconymi z wiru cyfrowych elementów i zielonych akcentów, symbolizująca nowoczesną komunikację elektroniczną.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje o szablonach Notion, promocjach i ofertach specjalnych. Subskrybenci mają pierwszeństwo w dostępie do moich produktów.